loading

Udruženje paraplegičara Čačak – TV MEDIKUS – Gost emisije Kristina Grbović

https://peharup.com/tv-medikus-gost-emisije-kristina-grbovic-udruzenje-paraplegicara-cacak/

https://peharup.com/tv-medikus-gost-emisije-kristina-grbovic-udruzenje-paraplegicara-cacak/


U emisiji TV medikus, Danke Spasojević, gost emisije je mlada članica Udruženja paraplegičara Čačak, Kristina Grbović.

Udruženje paraplegičara Čačak je osnovano 24.09.1999.godine u Čačku, kao samostalna humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa povređenim kičmenim stubom – paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza-zbog čega za kretanje koriste isključivo invalidska kolica. Registrovano je kod SUP-a Čačak i ima status udruženja građana. Udruženje broji 50 članova.
Prostorije Udruženja dodelila je Skupština opštine Čačak.

Trenutno je u udruženju zaposleno sedam osoba, jedna na poslovima sekretara i šest članova udruženja su u stalnom radnom odnosu u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom PEHAR-UP DOO.

Misija udruženja je poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom, rešavanje zajedničkih problema, pružanje pomoći, samozapošljavanje i aktivno uključivanje invalida u sve segmente društvenog života.

Osnovni cilj udruženja je stvaranje uslova za samostalan život invalida.

Pored angažovanja na stvaranju uslova za aktivno uključivanje invalida, Udruženje naročito radi na:

 • Ekonomskom jačanju i osamostaljivanju organizacije
 • Na stvaranju pristupačne životne sredine u lokalnoj zajednici
 • Na edukaciji osoba sa invaliditetom, a posebno na obuci za rad na računaru
 • Na podizanju svesti o položaju i pravima invalida
 • Sprovodjenju aktivnosti koje ističu sposobnosti invalida i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti
 • Stvaranju pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale invalida…Pored glavnih ciljeva, udruženje se bavi drugim aktivnostima:

 • Organizaciono – funkcionalna
 • Socijalno – zaštitna
 • Socijalno – zdravstvena
 • Informativno – kulturna
 • Sportsko – rekreativna
 • Privredne aktivnosti udruženja i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Udruženje svoj rad bazira na saradnji sa lokalnom vlašću, istovetnim organizacijama OSI, NVO, donatorima, humanitarnim organizacijama i na pisanju projekata.
Deo aktivnosti udruženja okrenut je ka edukaciji OSI i lokalne zajednice koje podrazumevaju podizanje svesti i edukacije osoba sa invaliditetom za vođenje kampanje za stvaranje pristupačne životne sredine.
Svrha našeg Udruženja je da postane prepoznatljivo kao pouzdan partner, ne samo među donatorima, već i među svim značajnim činiocima društvene zajednice i da dokaže da OSI jesu sposobni i odgovorni ljudi na koje treba računati.

Projekti

Neki od važnijih projekata udruženja su:

Edukacija OSI i lokalne zajednice – koji podrazumeva podizanje svesti i edukacije osoba sa invaliditetom za vodjenje kampanje za stvaranje pristupačne životne sredine.

Grad bez prepreka podrazumeva uklanjanje arhitektonskih prepreka na značajnim javnim objektima u cilju stvaranja pristupačnog životnog okruženja.Ovo je jedinstven projekat kojim je naš grad postao pristupačan i svim osobama sa invaliditetom. U okviru projekta uradjene su rampe na javnim ustanovama, uklonjeni ivičnjaci, postavljeni zvučni semafori, ugradjene pokretne platforme, nabavljen javni pokretni toalet za osobe sa invaliditetom. Time je naš grad postao najpristupačniji grad u Srbiji.

Radionica za izradu pehara u cilju stvaranja uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Realizacijom ovog projekta zaposlene su dve osobe sa invaliditetom, a prodajom pehara Udruženje je postalo poznato i prepoznatljivo ne samo u moravičkom okrugu već i šire.

Lopticom u integraciju. Ovaj projekat podrazumeva: organizaciju, rekreativno i profesionalno bavljenje tenisom OSI kako iz sportskih tako i iz zdravstvenih razloga, sticanje pozitivnog stava lokalnog stanovništva o psihofizičkoj sposobnosti OSI. Omogućiti OSI da postanu vidljive i da se uključe u sve tokove društva. Integracija OSI sa sportistima (stonoteniserima), rad sa najmladjom populacijom, pionirima i juniorima, rekreativcima, kako na kvantitetu (veliki broj korisnika ) tako i na kvalitetu (odabiru najtalentovanijih za profesionalno bavljenje stoni tenisom), okupljanje školske omladine i odvajanje od bolesti i zavisnosti (droga, alkohol) putem bavljenja sportom. Projekat podrazumeva nabavku neophodne opreme, organizovanje treninga i učestvovanje na zajedničkim turnirima i takmičenjima.

Od negacije do integracije ovaj projekat rađen 2010. Godine podrazumeva aktiviranje onih OSI koje uglavnom ne izlaze, slabije su aktivne i njihovih porodica. To su uglavnom OSI starije populacije (preko 50 godina, kod kojih je invaliditet nastao u poznim godinama. Većina tih OSI živi u neurbanim sredinama što otežava njihovu integraciju i edukaciju kao i radno i psihosocijalno osposobljavanje.

U okviru Udruženja rade i 2 sportska kluba: Sportski klub „Grebići“ i Stonoteniski klub invalida Čačka „ČA“. Ovo udruženje se pokazalo izuzetno aktivnim na sportskim poljima, postižući izuzetne rezultate na republičkim igrama i svim drugim sportskim takmičenjima osoba sa invaliditetom. Kao takvo je organizator mnogih sportskih takmičenja medju kojima je i Sveinvalidsko prvenstvo Srbije u stonom tenisu.
POMOĆ

ČačakDanka SpasojevićKristina GrbovićTV medikusUdruženja paraplegičara Čačak

ЋИРИЛИЦА