loading

Udruženje „Čep za hendikep“ predstavlja izvornu „grassroots“ građansku inicijativu koja je nastala kao društvena reakcija na nepovoljnu zakonsku regulativu u Srbiji, koja predviđa zamenu ortopedskih pomagala u veoma dugim, a ponekad i nehumanim rokovima (3-8 godina u odnosu na vrstu invaliditeta).

https://cepzahendikep.org/partneri/

Udruženje „Čep za hendikep“ predstavlja izvornu „grassroots“ građansku inicijativu koja je nastala kao društvena reakcija na nepovoljnu zakonsku regulativu u Srbiji, koja predviđa zamenu ortopedskih pomagala u veoma dugim, a ponekad i nehumanim rokovima (3-8 godina u odnosu na vrstu invaliditeta).
Naša akcija koja traje od septembra 2012.godine, funkcioniše tako što građani dobrovoljno prikupljaju čepove sa plastičnih flaša, koje zatim prikupljamo i prodajemo kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike. Za dobijeni novac kupujemo osobama sa invaliditetom nova ili polovna ortopedska pomagala.

Na osnovu prispelih prijava, i nakon procene naše stručne komisije koju čini tim lekara specijalista, kupujemo adekvatna ortopedska pomagala.
Misija udruženja je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i zalaganje za ostvarivanje punog potencijala svake osobe sa invaliditetom uz korišćenje raspoloživih resursa u zajednici.

Bez učešća u akciji prikupljanja čepova više od oko 650 predškolskih ustanova, oko 800 osnovnih škola, 220 srednjih škola, ministarstava, ambasada, preko 580 društveno odgovornih kompanija i preduzetnika iz cele Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ne bismo u periodu od 5 godina uspeli da kupimo 78 ortopedskih pomagala, i da recikliramo oko 120 tona čepova godišnje
Cena jednog kilograma čepove je oko 0,25€

Svojim aktivnostima delujemo na promenu društvene svesti i odgovornosti, kako prema životnoj sredini, tako i prema osobama sa invaliditetom.
Kroz iskustva u radu, nastojimo da unapredimo usluge, kako bi osobe sa invaliditetom bile u prilici da iz upotrebu adekvatnh ortopedskih pomagala ostvare svoj pun potencijal .

POMOĆ

ČEP ZA HENDIKEP

ЋИРИЛИЦА