loading

UKLONIMO BARIJERE

https://uklonimobarijere.rs/oblici-diskriminacije-prema-osobama-sa-invaliditetom/

Oblici diskriminacije prema osobama sa invaliditetom

Diskriminacija osoba sa invaliditetom je veoma kompleksna društvena pojava. Ona se može pojaviti u mnogo različitih formi. Zbog toga je veoma važno prepoznati diskriminaciju i adekvatno regovati na nju. U nastavku će, u najkraćim crtama biti prikazani pojedini oblici diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, shodno odredbama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br.33/2006, 13/2016, u daljem tekstu: ZD). ... Više na...
ЋИРИЛИЦА