loading

turizam

http://seesrpska.com/turizam-je-sansa-ruralnih-sredina-video/

TURIZAM JE ŠANSA RURALNIH SREDINA (VIDEO)

Već 40 godina 27. septembra u svijetu se obilježava Svjetski dan turizma i šalje se poruka o socijalnoj, kulturnoj, političkoj i ekonomskoj vrijednosti turizma i doprinosu ovog sektora u postizanju ciljeva održivog razvoja. ... Više na...
ЋИРИЛИЦА