loading

Šid

https://www.divac.com/Vesti/2775/NASTAVLJAMO-POMOC-IZBEGLICAMA-I-LOKALNOM.shtml

NASTAVLJAMO POMOĆ IZBEGLICAMA I LOKALNOM STANOVNIŠTVU U IZBEGLIČKOJ KRIZI

Fondacija Ana i Vlade Divac je osnovana sa ciljem pružanja pomoći izbeglim licima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i interno raseljenima sa Kosova i Metohije. Mnogima od njih i danas je potrebna naša pomoć. Od 2007. godine, Fondacija je, zajedno sa donatorima, obezbedila domove za 730 izbegličkih i interno raseljenih porodica koje su živele u kolektivnim centrima. ... Više na...
ЋИРИЛИЦА