loading

Položaja žena na tržištu rada

https://www.divac.com/Vesti/2805/ONLINE-PANEL-Diskriminacija-u-oblasti-rada-i.shtml

ONLINE PANEL: DISKRIMINACIJA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

Online panel ”Diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja” održali smo za male biznise iz Vojvodine u okviru projekta ”Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji” kojim želimo da poslodavcima predstavimo afirmativne mere za zapošljavanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada u Srbiji i da otvorimo dijalog o procesu daljeg usklađivanja procedura sa pravnom tekovinom EU. ... Više na...
ЋИРИЛИЦА