loading

Diskriminacija

https://www.divac.com/Vesti/2805/ONLINE-PANEL-Diskriminacija-u-oblasti-rada-i.shtml

ONLINE PANEL: DISKRIMINACIJA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

Online panel ”Diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja” održali smo za male biznise iz Vojvodine u okviru projekta ”Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji” kojim želimo da poslodavcima predstavimo afirmativne mere za zapošljavanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada u Srbiji i da otvorimo dijalog o procesu daljeg usklađivanja procedura sa pravnom tekovinom EU. ... Više na...
https://uklonimobarijere.rs/oblici-diskriminacije-prema-osobama-sa-invaliditetom/

Oblici diskriminacije prema osobama sa invaliditetom

Diskriminacija osoba sa invaliditetom je veoma kompleksna društvena pojava. Ona se može pojaviti u mnogo različitih formi. Zbog toga je veoma važno prepoznati diskriminaciju i adekvatno regovati na nju. U nastavku će, u najkraćim crtama biti prikazani pojedini oblici diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, shodno odredbama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br.33/2006, 13/2016, u daljem tekstu: ZD). ... Više na...
ЋИРИЛИЦА