loading

Sedmogodišnji Vuk iz Žiče dobio vertikalizatora sa vežbama od “ČEP ZA HENDIKEP”

https://cepzahendikep.org/sedmogodisnji-vuk-iz-zice/

https://cepzahendikep.org/sedmogodisnji-vuk-iz-zice/


Sedmogodišnji Vuk iz Žiče vam se od sveg srca zahvaljuje što ste mu pomogli da uz pomoć vertikalizatora sa vežbama krene od nule.


https://cepzahendikep.org/partneri/

POMOĆ

ČEP ZA HENDIKEPKraljevožiča

ЋИРИЛИЦА