loading

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I EDUKATIVNA RADIONICA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

https://prokupljenadlanu.rs/drustvo/psihosocijalna-podrska-i-edukativna-radionica-za-osobe-sa-invaliditetom-8866.htm

https://prokupljenadlanu.rs/drustvo/psihosocijalna-podrska-i-edukativna-radionica-za-osobe-sa-invaliditetom-8866.htm


Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu u Prokuplju, već šest meseci sprovodi projekat psihosocijalne podrške i edukativne radionice. Sam projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u iznosu od blizu 300.000 dinara.
Pomoć deci, mladim i starijim osobama sa invaliditetom u sprovođenju svakodnevnih aktivnosti i ostvarivanju svojih prava, osnovni je cilj samih projekata.

-Veći stepen inkluzije članova, motivacija za lični napredak, aktivno uključivanje u rad udruženja, rešavanje i prevazilaženje prepreka i problema u mnogim sferama života i rada, realizuje se u sklopu psihosocijalne podrške, izjavila je tehnički sekretar Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Marija Stojanović i dodala da su oni tokom leta, u saradnji sa Domom kulture, organizovali i likovnu koloniju.

Ona je naglasila da oni imaju veliku pomoć zdravstvenih radnika Doma zdravlja u cilju ostvarivanja prava na tuđu pomoć i negu njihovim korisnicima.

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Prokuplju, u privatnim firmama svoje zaposlenje dobila su tri člana organizacije. Tokom jednogodišnjeg radnog angažovanja 70 odsto sredstava za plate obezbedila je NSZ, a 30 odsto same firme.

-Od neposrednih rukovodilaca dobili smo informaciju da su naši članovi vredni i disciplinovani radnici i da sve svoje radne zadatke izvršavaju blagovremeno i prema uputstvima koja dobijaju od svojih pretpostavljenih, izjavila je Marija Stojanović.

POMOĆ

OSIosobe sa invaliditetomProkupljeProkuplje na dlanu

ЋИРИЛИЦА