loading

Predstavljen projekat „Pošumimo Trebjesu“

https://www.mladiniksica.me/predstavljen-projekat-posumimo-trebjesu/

https://www.mladiniksica.me/predstavljen-projekat-posumimo-trebjesu/


Opšti cilj projekta „Pošumimo Trebjesu“ kojeg implementira NVO Putevima predaka uz partnersku podršku NVO Medija tima je davanje doprinosa Nacionalnoj šumskoj strategiji Vlade Crne Gore kroz pošumnjavanje i održivo gazdovanje šumama.

„Dugoročni cilj ovog projekta se ogleda u podizanju svijesti građana Nikšića, prvenstveno mladih o značaju zaštite životne sredine, očuvanju šuma, njihove zaštite od požara i održivom gazdovanju šumskim kompleksima“, kazala je Ana Pertović Njegoš, koordinatror ovog projekta na pres konferenciji povodom predstavljanja projekta.
Kratkoročni ciljevi projekta Pošumimo Trebjesu će se ostvariti kroz organizovanje edukativnih eko-radionica za djecu predškolskog uzrasta i aktivna participacija učenika osnovnih i srednjih škola, građana ljubitelja prirode i akcijama čišćenja i pošumljavanja šumskog kompleksa Trebjesa. Takođe i distribucijom promotivnog materijala građanima, gostovanje u medijima u promotivnoj kampanji „Spasimo naše šume“, organizovanje tribina sa građanima o zaštiti šuma od požara.
„Ovim projektom planiramo uključiti veliki broj zaineteresovanih strana, posebno mladih kojima želimo podići svijest o značaju zaštite šuma, održivom gazdovanju šumama i njihovom očuvanju“, kazala je Pertović Njegoš.
Ispred Medija tima partnerske organizacije NVO Putevima predaka u projektu Pošumimo Trebjesu obratila se Snežana Danilović.
„Naša organizacija daće svoj doprinos kroz aktivnu participaciju u velikom broju aktivnosti. Kao organizacija sa sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju projektima, koja posjeduje stručnost i kvalitetan kadar učestvovaće u osmišljavanju press konferencija, tribina, kao i u evaluaciji i izvještavanju o napretku projekta“, kazala je Danilović.
Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je buđenje svijesti kod mladih o značaju zaštite životne sredine.
„Mi mladi ćemo kroz kapmanju „Sačuvajmo naše šume“ koju smo osmislili i kroz izradu ove parole dali maksimalni doprinos Nacionalnoj strategiji održivog gazdovanja šumama, značaju njihovog očuvanja i zaštite od šumskih požara“, kazao je Radule Cerović, asistent na projektu.
Realizacija projekta počinje u oktobru, traje osam mjeseci, a podržan je od strane Ministarstva poloprivrede i ruralnog razvoja Vlade Crne Gore, na konkursu za NVO u oblasti šumarstva i obrade drveta. Ukupna vrijednost odobrenih finansijskih sredstava za realizaciju projekta je 7976, 00 eura.

POMOĆ

Crna GoraMLADI NIKŠIĆANikšićSpasimo naše šume

ЋИРИЛИЦА