loading

Pored informativnog, portal ima i zabavni karakter, a ovaj sadržaj izložen je u nekoliko tematskih kategorija, namenjenih svim uzrastima.

https://www.timocka.rs/

https://www.timocka.rs/


Informativni portal „Timočka” stvoren je sa namerom da informacije o bitnim dešavanjima u Zaječaru i neposrednoj okolini budu dostupne svima — u kratkoj i jasnoj formi.

Pored informativnog, portal ima i zabavni karakter, a ovaj sadržaj izložen je u nekoliko tematskih kategorija, namenjenih svim uzrastima.

Informativni portal „Timočka” otvoren je za saradnju sa svima — za predstavljanje ideja, rada i aktivnosti svih pojedinaca, organizacija i udruženja iz Zaječara i okoline, bez ikakvog ograničenja.

Kreativni ste, imate ideju – ne znate šta ćete sa njom?! Kontaktirajte nas i možda ćemo baš MI uspeti da Vam pomognemo u realizaciji Vaše ideje.

Informativni portal „Timočka” posvećen je novinarsko-istraživačkom radu, koji će biti publikovan putem članaka.

Komentari čitalaca lični su stav čitalaca i ne predstavljaju stav redakcije. Redakcija zadržava pravo da komentare uvredljive sadržine ne objavi.

Zainteresovani čitaoci i autori mogu svoja zapažanja i osvrt izneti u našoj blog sekciji ili sekciji kolumna. Zainteresovani autori mogu nam se obratiti radi otvaranja bloga putem našeg kontakt maila.

Stavovi izneti u blog sekciji i kolumnama predstavljaju lični stav autora i ne predstavljaju lični stav redakcije. Odgovornost za iznete stavove snose autori.

Pristup portalu www.timocka.rs je besplatan. Smatramo da su posetioci upoznati sa odredbama posebnih zakona kojima se regulišu autorska prava te razni oblici nelegalnog ponašanja na Internetu. Za svaku upotrebu autorskih članaka, fotografija ili video snimaka potrebno je odobrenje gl. i odgovornog urednika.

 

POMOĆ

Timočka

ЋИРИЛИЦА