loading

Osnaživanje mladih romskih porodica (VIDEO)

https://adra.org.rs/2018/12/25/osnazivanje-mladih-romskih-porodica-u-2017-i-2018-godini/

https://adra.org.rs/2018/12/25/osnazivanje-mladih-romskih-porodica-u-2017-i-2018-godini/


„Samim tim što sam dobio priliku da se bavim ovim poslom i što sam dobio priliku od ADRE, promenio mi se život jer imam priliku da sam privređujemi  i zarađujem novac, da izdržavam porodicu.“
POMOĆ

ADRAROMSKE PORODICE

ЋИРИЛИЦА