loading

Održane dvije radionice protiv bolesti zavisnosti za pripadnike mladih RE populacije

https://www.mladiniksica.me/odrzane-dvije-radionice-protiv-bolesti-zavisnosti-za-pripadnike-mladih-re-populacije/

https://www.mladiniksica.me/odrzane-dvije-radionice-protiv-bolesti-zavisnosti-za-pripadnike-mladih-re-populacije/


U sklopu nastavka realizacije projekta NVO Medija tima “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” uz poštovanje svih mjera NKT-a, juče su u Nikšiću održane dvije radionice protiv bolesti zavisnosti za pripadnike mladih RE populacije. Radionice su organizovane u RE naselju Pod Trebjesom uz podršku partnerske organizacije Romsko srce, a vodila ih je edukatorka prof. Snežana Danilović uz asistenciju predsjednika NVO Romsko srce Ismeta Kurtija.

Radionice su vođene na crnogorskom i romskom jeziku. Cilj ovog projekta je da se smanji zloupotreba droga kod srednjoškolaca i mladih RE zajednice u Nikšiću, kao i da se poveća svijest zajednice o problemu i posljedicama koje narkomanija donosi sa sobom u vrijeme pandemije virusa covida – 19 .
Na radionicama su mladi RE populacije upoznati, kroz distribuciju promotivnog materijala o opasnostima koje droga nosi o načinima preventivnog djelovanja mladih RE u zajednici protiv bolesti zavisnosti u vrijeme pandemije virusa covida – 19 . Radionice su realizovane u manjim grupama uz poštovane strogih mjera NKT-a. Uspješno ih je pohađalo 30 mladih RE zajednice, srednjoškolskog uzrasta iz RE naselja Pod Trebjesom.
Projekat” Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge ” koji relizuje Medija tim je usaglasen sa Nacionalnom Strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020 , Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021 i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansisku podršku za svoju implementaciju od
Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.

POMOĆ

Crna GoraMLADI NIKŠIĆANikšić

ЋИРИЛИЦА