loading

Održana tribina za roditelje i mlade “Šta sve trebamo znati o drogi”

https://www.mladiniksica.me/odrzana-tribina-za-roditelje-i-mlade-sta-sve-trebamo-znati-o-drogi/

https://www.mladiniksica.me/odrzana-tribina-za-roditelje-i-mlade-sta-sve-trebamo-znati-o-drogi/


U sklopu nastavka realizacije projekta NVO Medija tima “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” uz poštovanje svih mjera NKT-a, u Nikšiću je održana tribina za roditelje i mlade pod nazivom “Šta sve trebamo znati o drogi”.

Tema tribine je bila kako prepoznati prve simptome devijantnog ponašanja kod mladih, te kako uticati na mlade u vrijeme pandemije (prvenstveno učenike srednjih škola) da formiraju pozitivne stavove i ponašanje koja će ih zaštititi od droge. Jedan od ciljeva Tribine je bio i podizanje svijesti roditelja o bolestima zavisnosti, kao i o načinima preventivnog djelovanja svih institucija sistema u borbe narkomanije u Nikšiću u vrijeme pandemije virusa covid-19.

Tribina je kroz mnoga postavljena pitanja pokazala veliko interesovanje roditelja, a prvenstveno mladih za pronalaženje adekvatnog modela u borbi protiv droge, kojim bi se smanjio broj konzumenata narkotika medju mladim, kao i apel nadležnima da se pooštre kaznene mjere i strožije kazne dileri i svi oni koji učestvuju u lancu prodaje narkotika.
U edukativnom dijelu tribine roditeljima i mladima je podijeljen edukativni material protiv droge, prikazana prezentacija o drogama, promovisan spot Medija tima protiv droge i prvi sait protiv bolesti zavisnosti u našem gradu www.narkomanija-ne.com
Tribinu su uspješno vodile i imale odličnu interakciju sa publikom profesorice Snežana Danilović i Bojana Perišić.
Cilj projekta”Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” je da se smanji zloupotreba droga kod srednjoškolaca i mladih u Nikšiću, kao i da se poveća svijest zajednice, prvenstveno roditelja o problemu i posljedicama koje narkomanija donosi sa sobom. Tribina je realizovana u uz poštovane strogih mjera NKT-a, uz prisustvo dvadeset roditelja i mladih iz našeg grada.
Projekat “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” koji relizuje Medija tim u partnerstvu sa NVO Romsko srce je usaglašen sa Nacionalnom Strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020, Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021 i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansijsku podršku za svoju implementaciju od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.

POMOĆ

MLADI NIKŠIĆANikšićNVO Medija

ЋИРИЛИЦА