loading

Održan sastanak Radnog tima za izradu LAP-a za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara

https://www.timocka.rs/vesti/odrzan-sastanak-radnog-tima-za-izradu-lap-a-za-unapredjivanje-polozaja-zena-i-rodne-ravnopravnosti-grada-zajecara/

https://www.timocka.rs/vesti/odrzan-sastanak-radnog-tima-za-izradu-lap-a-za-unapredjivanje-polozaja-zena-i-rodne-ravnopravnosti-grada-zajecara/


Danas je održan sastanak Komisije za ravnopravnost polova i Radnog tima za izradu lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara.

Na sastanku je dogovorena izrada dve ankete, jedne koja će biti upućena građanima i građankama, a druga koja će biti upućena zaposlenima u upravi, preduzećima, ustanovama, školama, organizacijama… Anketa će se odnositi na samo poznavanje pojma rodne ravnopravnosti, kao i njenog značaja za zajednicu, kao i na odnos broja žena i muškaraca koji su uključeni u procese odlučivanja.

Takođe, prikupiće se rodno senzitivni podaci relevantnih ustanova koji će pomoći da se sagleda realno stanje u zajednici po pitanju rodne ravnopravnosti.

Grad Zaječar je dobio tehničku podršku u okviru programa Podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO.

Tehnička podrška će biti pružena kroz obuke i mentorstvo, među kojima su unapređenje rada lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, izrada lokalnog akcionog plana (LAP) za rodnu ravnopravnost uz sagledavanje socijalne uključenosti žena iz posebno ranjivih grupa (aktivno uključivanje) i promocija politika rodne ravnopravnosti i inicijativa planiranih kroz LAP uključujući i uspostavljanje rada lokalne ženske odborničke mreže.

Lokalni akcioni plan je osnovni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji se donosi sa ciljem unapređivanja rodne ravnopravnosti i politika jednakih mogućnosti.

U procesu izrade lokalnog akcionog plana, neophodno je oslanjati se na dostupne podatke, ali i na saznanja lokalnih predstavnika/ca o potrebama ugroženih žena, kao i potrebama za unapređenje institucionalnog okvira u ovoj oblasti.

POMOĆ

rodna ravnopravnostTimočkaZaječar

ЋИРИЛИЦА