loading

KOMPANIJA SA NAJBOLJIM OSEĆAJEM DRUŠTVENE OGOVORNOSTI U ČAČKU

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK


U periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Čačak u Čačku, zaposleno je 43 lica (32 žene) u statusu osobe sa invaliditetom.

Među poslodavcima koji su zaposlili više od jedne osobe sa invaliditetom je :

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK – 4 lica

Ostali poslodavci zaposlili su po jednu osobu sa invaliditetom.Podaci:

Nacionalna služba za zapošljavanje

Filijala Čačak

POMOĆ

ČačakJKP Komunalac ČačakNacionalna služba za zapošljavanje

ЋИРИЛИЦА