loading

Godišnjica signala za spašavanje života – SOS…

https://tsd-tv.com/2020/10/03/godisnjica-signala-za-spasavanje-zivota-sos/

https://tsd-tv.com/2020/10/03/godisnjica-signala-za-spasavanje-zivota-sos/


Radio-konferencija u Berlinu, prihvatila je SOS, kao međunarodni signal za pomoć, 3. oktobra 1906. godine.

SOS se obično koristi za opis međunarodnog signala za pomoć Morzeovim kodom, a od 1908. godine je i usvojen kao takav.

Ova međunarodna oznaka za pomoć je dugo bila izvor polemika u vezi sa značenjem koje nosi.

SOS se povezuje sa frazama kao što su – “Spasite naš brod” /Save our ship/ ili “Spasite naš duše” /Save our souls/.

Nizala su se i druga nagađanja, poput “Zaustavite druge signale” /Stop other signals/, te “Preživjeli na brodu” /Survivors on ship/.

Nijedno od ovih nagađanja nema mnogo veze sa istinom.

SOS je najkraća i najjedostavnija riječ u Morzeovom kodu, a sastoji se od tri kratka signala, tri duga i još tri kratka.

Signal je biran, jer ne znači ništa, a to je bio uslov da bi bio međunarodno prihvaćen.

Ovaj signal za pomoć se koristi paljenjem baklji i signaliziranjem, slaganjem kamenja na plažama ili ispisivanjem u snijegu.

Mladi ova slova koriste i zbog ljubavnih jada, čime takođe “pozivaju u pomoć”.

Pomoću ovog znaka su spašeni su mnogi životi, zato su ova tri popularna slova korišćena u mnogim muzičkim numerama i filmovima.

POMOĆ

SOS

ЋИРИЛИЦА