loading

Firme i udruženja u Srbiji koje su zaposlile najviše osoba sa invaliditetom od početka ove godine do kraja avgusta 2020.

http://www.nsz.gov.rs/

http://www.nsz.gov.rs/


U periodu 01.01.– 31.08.2020. godine, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje registrovano je 3.559 slučajeva zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Od toga, 1.622 (45,57%) slučaja čine žene. U periodu 01.07.– 31.08.2020. godine, bilo je 1.175 slučajeva zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Od toga, bilo je 520 (44,25%) slučajeva zapošljavanja žena.

Pregled poslodavaca koji su zaposlili najviše osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u periodu 01.01.– 31.08.2020. godine, kao i u periodu 01.07.– 31.08.2020. godine nalazi se u prilogu.

Takođe, u vezi programa „Moja prva plata“, obaveštavamo Vas da još uvek traje prijavljivanje poslodavaca, a rok ističe u petak 25. septembra ove godine. Trenutno ima više od 5.600 poslodavaca, koji su prijavili 8.400 pozicija, za oko 13.000 izvršilaca.

 

Detaljnije informacije za prijavljivanje kandidata biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs, a početak prijavljivanja nezaposlenih lica počinje 01.10.2020. godine.

BROJ_LICA
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE 19
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MEDIANA – NIŠ 11
GRAD NIŠ 10
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE 9
REPUBLIČKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 8
UDRUŽENJE ZA MLADE I STUDENTE SA INVALIDITETOM 8
VIKTORIJA 7
LANIVA DOO BEOGRAD-ZVEZDARA 7
CRVENI KRST KOCELJEVA 6
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ DECI I ODRASLIM LICIMA OMETENIM U RAZVOJU 6
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM DUBOKO UŽICE 6
UDRUŽENJE GRAĐANA “EVO RUKA” 6
UDRUŽENJE RODITELJA “PODRŽI ME” KOSOVSKA MITROVICA 6
OPŠTINA RAČA 5
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO STAMBENU DELATNOST STANDARD JAGODINA 5
DIMITRIJE TUCOVIĆ BIBLIOTEKA 5
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR 5
VUKICA MITROVIĆ PREDŠKOLSKA USTANOVA 5
GRAD JAGODINA 5
LAVANI DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) 5
CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM-ČAČAK 5
USTANOVA KULTURE – KULTURNI CENTAR SURČIN 5

POMOĆ

Nacionalna služba za zapošljavanjeosobe sa invaliditetomSaopštenje za javnost

ЋИРИЛИЦА