loading

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ana Antonijević

https://www.pomocsrpskojdeci.com/drustvo-za-cerebralnu-i-deciju-paralizu-ana-antonijevic/

https://www.pomocsrpskojdeci.com/drustvo-za-cerebralnu-i-deciju-paralizu-ana-antonijevic/


Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ana Antonijević iz Kragujevca ( Matični broj: 17123297, PIB: 102172462) nam se obratilo sa apelom za pomoć njihovim aktivnostima. Naime, kako sami kažu društvo broji više od 200 članova, a većina njih živi na ivici egzistencije. Mnogi članovi ne mogu da se leče, odlaze u banje, a mnogi od njih nemaju osnovno za hranu, higijenu, garderobu i ostale potrebe.

Njihova najveća nada je da ćemo, zajedničkima snagama, moći da olakšamo živote njihovih članova, koji na žalost uvek zavise od drugih.

Kako samo udruženje navodi:

“Svesni toga da se invalidi ne mogu razvijati kao zdravi ljudi, ali isto tako svesni da postoje putevi i načini da se postignu isti ili slični rezultati, mi te puteve ne smemo zaboraviti makar radi sebe samih, pa iskreno verujemo da će pomoć od Vas uslediti.”

POMOĆ

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizuKragujevacPomoć Srpskoj Deci

ЋИРИЛИЦА