loading

Društvo mladih ekologa Nikšić: Da opasan otpad postane neopasan

https://www.mladiniksica.me/drustvo-mladih-ekologa-niksic-da-opasan-otpad-postane-neopasan/

https://www.mladiniksica.me/drustvo-mladih-ekologa-niksic-da-opasan-otpad-postane-neopasan/


Društvo mladih ekologa sprovodi projekat ”Da opasan otpad postane neopasan” sa ciljem da se smanje negativne posljedice upotrebe pesticida u poljoprivredi.

Kao što je poznato javnosti, korisnici pesticida (poljoprivredni proizvođači) najčešće posle upotrebe zanemaruju ostale obaveze. To su pravilno ispiranje ambalaže i odlaganje ovog otpada u posebne kante kako bi već u nastanku bio razdvojen od miješanog otpada.
Posljedica zanemarivanja obaveza i pravilnog odnosa prema životnoj sredini je da plastična ambalaža od pesticida koja dospijeva u rijeke, zemljište ili na nelegalne deponije pomiješana sa ostalim otpadom. Nepravilno i nedovoljno isprana ambalaža od pesticida smatra se opasnim otpadom.
U toku dosadašnjih aktivnosti posjetili smo državne i lokalne institucije u Nikšiću, gdje smo se informisali o upotrebi pesticida u ovoj opštini. Upotreba pesticida prati poljoprivrednu proizvodnju u ruralnim oblastima opštine, što je nužan uslov da bi se zaštitio prinos.
Razgovarali smo sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede iz Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Opštinske službe za poljoprivredu i Komunalne policije u Nikšiću.
Svi oni su spomenuli nemar u ovoj oblasti, ali i velika očekivanja od novih zakonskih mjera po kojima korisnici mogu kupiti pesticide samo uz adekvatnu potvrdu o položenom kursu za upotrebu pesticida koje organizuje Ministarstvo poljoprivrede.
U posjeti kompaniji ”Naše voće” u Župi Nikšićkoj naišli smo na razumijevanje za ovu problematiku, ali i predloge rješenja odlaganja ovog otpada s obzirom da u Nikšiću ne postoji Reciklažni centar ni odgovarajuća deponija. Sav otpad ovog porijekla završava na deponiji Mislov do, koja je nelegalna i označena kao privremena već duže vremena.
Kompanija Štrabag naslijedila je Crna Gora Put i zadužena je za brigu o crnogorskim putevima. U predstavništvu ove firme u Nikšiću dobili smo informacije o pesticidima koji se koriste, odlaganju ambalaže i potrebi zaokruživanja sistema odlaganja ovog otpada.
Projekat ”Da opasan otpad postane neopasan” donijeće brošuru koja će sadržati informacije o pesticidima, presjek zakonskog okvira, uputstvo o pravilnom korišćenju i praivlnom odlaganju kao i primjere dobre prakse iz Evropske unije. Izrada ove brošure je u toku. Brošuru ćemo dijeliti posredstvom naše kancelarije i u kampanji na Trgu slobode i tako predstaviti građanima sve aspekte problema i obaveze prilikom upotrebe hemikalija u poljoprivredi. Na društvenim mrežama postavljaćemo sadržaje na temu projekta kako bi informacije doprle do što većeg broja ljudi. Na kraju, podijelićemo 20 plastičnih kanti poljoprivrednicima, kako bi mogli posebno odlagati ambalažni otpad od pesticida.
Projekat finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

POMOĆ

ekologijaMLADI NIKŠIĆANikšić

ЋИРИЛИЦА