loading

Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u porodici u Srpskoj

https://katera.news/lat/besplatna-pravna-pomoc-zrtvama-nasilja-u-porodici-u-srpskoj

https://katera.news/lat/besplatna-pravna-pomoc-zrtvama-nasilja-u-porodici-u-srpskoj


Zakonom o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć, Ministarstvo pravde Srpske obezbijedilo je da i žrtve nasilja u porodici mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći.

I to nije sve – žrtvama nasilja u porodici daje se prioritet pri odobravanju besplatne pravne pomoći.

Pravna pomoć biće im pružena na više načina – recimo, kroz pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrazaca, pravnu pomoć u sastavljanju svih vrsta pismena, zastupanje na sudu, sačinjavanje apelacija i slično.

Ovo zakonsko rješenje na snagu je stupilo 20. jula, a kako je ocijenjeno iz resornog ministarstva, imaće pozitivan uticaj na građane Republike Srpske jer će sva lica koja ispunjavaju propisane kriterijume moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim sporovima, čime se štiti njihovo zakonom zagarantovano pravo na jednak pristup pravdi.

Prema zakonu, besplatna pravna pomoć mora se pružiti svakoj osobi koja prema svojoj finansijskoj situaciji nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

– Korisnici besplatne pravne pomoći oslobođeni su plaćanja i administrativnih taksa, a osim lica koja ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu uvedene su nove kategorije lica koje ovo pravo ostvaruju po nekom drugom kriterijumu – rekla je za “Nezavisne” Sanja Džombić, portparol  Ministarstva pravde RS.

Radi se o pravu na besplatnu pravnu pomoć po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, kao što su članovi porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, lica s invaliditetom te lica sa četvoro i više djece dok se djeca nalaze na redovnom školovanju.

– Žrtve nasilja u porodici imaju širi spektar prava u odnosu na ostale korisnike jer besplatna pravna pomoć za ova lica uključuje i sačinjavanje privatnih isprava i ugovora s obzirom na to da se radi o posebno ranjivoj kategoriji – navela je Džombićeva.

Cilj im je, kako ističu iz resornog ministarstva, da se osigura i poboljša pristup pravdi i pravosuđu za žrtve nasilja u porodici širom Republike Srpske, ali i za ostale ugrožene kategorije, obezbjeđujući im efikasne usluge besplatne pravne pomoći, koje uključuju savjetovanje te sastavljanje podnesaka na osnovu kojih bi mogle zaštititi svoje interese i ostvariti svoja prava.

Ovim zakonom propisano je da pravo na besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu ostvaruju lica lošeg imovinskog stanja.

Predviđeno je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar Anton Kasipović donese pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za pružanje besplatne pravne pomoći.

Ljiljana Čičković, direktorica Udruženja “Ženski centar” Trebinje, ocjenjuje da je veoma bitno to što je žrtvama nasilja u porodici obezbijeđena besplatna pravna pomoć.

– Definitivno, za žrtve porodičnog nasilja potrebni su iskusni pravnici koji jako dobro vladaju ovom tematikom, tako da smatram da je to izuzetno važno – rekla je Čičkovićeva za “Nezavisne”.

Kako je ranije objavljeno, prema evidencijama MUP-a Srpske, nasilju u porodici je u 2019. godini bilo izloženo 1.438 osoba, što je za 14,4 odsto više nego 2018. godine, a prema evidencijama centara za socijalni rad nasilju su bile izložene 1.472 osobe, što je za 8,6 odsto više nego 2018. godine.

POMOĆ

Katera NewsRepublika Srpska

ЋИРИЛИЦА